Helgkurser.

Kostapuff_lars.png [265kB png]

Det finns fortfarande några platser kvar till höstens helgkurser 6-7 okt. ,27-28 okt. , 17-18 nov.vilka är grundkurser och sedan en forts.kurs 8-9 dec.
Hör av dig för bokning.2018-09-11